U ovom dijelu Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS) su dostupni podaci o svim ustanovama evidentiranima u sustavu – ustanovama iz Upisnika znanstvenih ustanova ili Upisnika visokih učilišta, ali i drugim ustanovama vezanima uz sustav znanosti općenito ili uz ovaj informacijski sustav (npr. ustanove iz drugih država, tvrtke u kojima su znanstvenici zaposleni i sl.).

Pristup ovim podacima je moguć samo uz autorizaciju. Neautorizirani korisnik može pristupiti prikazu aktivnih ustanova iz službenih evidencija Ministarstva znanosti i obrazovanja RH putem poveznice:

ilustracija - pretraga